Privacy verklaring

ABD Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABD Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ABD Renault, Jade 1 te Drachten. ABD Renault is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 01098330. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 0512 515 615 (Drachten), 0513 650 222 (Heerenveen), 0582 663 555 (Leeuwarden) of via ons e-mailadres info@abdrenault.nl

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

1. Contact: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt via de formulieren op abdrenault.nl met ABD Renault. In de contactformulieren wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Kenteken

2. Aanvraag op een auto: Uw persoonsgegevens worden verzameld als u via ABD Renault een vrijblijvende offerte, proefrit, of terugbelverzoek indient. In de formulieren vragen we u alleen naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn bij het behandelen van uw aanvraag. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Adres, postcode en plaats
  • Kenteken

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

  • Contact: Op het moment dat je contact opneemt met ABD Renault via het formulieren worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor een onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact worden uw persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn. 

De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het reserveringsformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van ABD Renault hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. 

Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@abdrenault.nl .Binnen twee weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Als we dit doen dan zullen we dit op onze website aankondigen. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we in ons archief op. Mocht u deze willen raadplegen dan kunt u ons hierover mailen.

Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en deze kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent. 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2022.